Náklady, pojištění a přeprava (CIF)

Co znamená výraz Cost, Insurance and Freight?

Cena, pojištění a lodní přeprava jsou náklady, které prodávající platí za krytí zboží kupujícího před možným poškozením při přepravě do odjezdového přístavu. Prodávající nese veškerá rizika a náklady až do okamžiku, kdy jsou zboží naloženy na palubu lodě k odeslání.

Povinnost dodání zboží prodávajícím je splněna, když je veškeré zboží u jmenovaného přepravce kupujícího na odjezdovém přístavu. Poté nese kupující náklady a rizika spojená s vývozem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th