Nákup

Co je nákup?

Nákup je systematický a organizovaný proces akvizice zboží a služeb jménem kupujícího subjektu. Proces nákupu se liší v závislosti na potřebách společnosti. Nákup je pro společnosti velmi důležitý z důvodu zajištění pořízení nezbytných položek včas a za rozumnou cenu.

Většinou je nákup součástí mnohem rozsáhlejšího nákupního procesu, kterým je zadávání veřejných zakázek. Zadávání veřejných zakázek se zaměřuje na zajištění dlouhodobého zásobování v souladu s poptávkou za co nejnižší cenu. S tím souvisí expeditace, kvalita dodavatele, logistika a nákup.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th