Návrat

Co je návrat?

Vrácení je čin odeslání objednávky zpět po dodání adresátovi. Vrácení může být z důvodu opravy, zrušení, stížnosti nebo nesprávného doručení. V obchodním kontextu adresát zasílá zboží zpět odesílateli (většinou prodejci nebo dodavateli).

Aby bylo možné zpracovat vrácení, obvykle je potřeba vrácený list. Jakmile zboží dorazí do skladu, vrácené zásilky jsou zaznamenány pomocí skenerů. Vrácené zásilky, které prošly kvalitní kontrolou, lze znovu využít pro jiné prodejní objednávky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th