Nebezpečné látky

Co jsou nebezpečné materiály?

Nebezpečné látky jsou hořlavé nebo jedovaté látky, které představují hrozbu pro život, majetek nebo životní prostředí, pokud jsou uvolněny nedbale. Tyto látky mohou být plyny, kapaliny nebo pevné látky a zahrnují jedovaté chemikálie, paliva, jaderné odpady, biologické, chemické a radiologické látky s vysokým potenciálem způsobit škody.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th