Nebezpečné látky

Co jsou nebezpečné věci?

V závislosti na jejich povaze mohou nebezpečné látky zahrnovat kapaliny, plyny a/nebo pevné látky. Existuje devět tříd, které rozlišují jejich klasifikace.

Nebezpečné látky lze kategorizovat jako hořlavé, výbušné, radioaktivní, biologicky nebezpečné nebo alergenní. Obvykle vyžadují speciální povolení pro skladování, používání a přepravu.

Země regulují nebezpečné látky zákonem, protože vyžadují speciální označení a balení. Další informace o tomto tématu naleznete na naší stránce, která diskutuje o nebezpečných látkách.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th