Nebezpečné zboží

Co je označování nebezpečných látek?

Nálepky na nebezpečné látky jsou umisťovány na dopravní prostředky, které převážejí nebezpečné objekty nebo látky. Zboží se dopravuje po celém světě různými způsoby, ať už letecky, pozemně nebo mořskou cestou – včetně nebezpečného zboží, které svou povahou a chemickými a fyzikálními vlastnostmi představuje určité riziko pro širokou veřejnost. S cílem zajistit jednotný standard bezpečnosti byla zavedena mezinárodně platná nálepka na nebezpečné látky, která zaručuje bezpečné a profesionální nakládání s nebezpečným zbožím během jeho přepravy.

Jakékoli nebezpečné zboží – například benzín, chemikálie, topný olej, ohňostroje nebo kapalné plyny – vyžaduje jasnou označbu pomocí papírových poznámek, nálepek nebo varovných značek, které musí být na příslušný dopravní prostředek nebo kontejner připevněny tak, aby byly dobře viditelné.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th