Nekontejnerizovaný náklad (NCC)

Co jsou nepřepravované náklady?

Non-Containerised Cargo označuje zboží, které je přepravováno samostatně bez použití kontejneru. Toto zboží je přepravováno ve skříních, pytlech, krabicích, bubnech, barelech a má obrovské rozměry. NCC je také známé jako break bulk.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th