Obecný náklad

Co je to obecný náklad?

V logistice se termín obecný náklad odkazuje na zboží, které může být přepravováno samostatně v jednom kusu. Může to být paleta nebo balík, barel nebo krabice. Pokud jsou tyto jednotky shromažďovány od různých odesílatelů a kombinovány do větších jednotek, obvykle se označují jako seskupovací náklad.

Na druhou stranu se kapalný náklad, jako je plyn, mléko nebo benzín, nenazývá obecným nákladem – ani štěrk, písek nebo jiné sypké zboží. Dělá se také rozdíl mezi balíčky – nejmenší jednotkou zásilky – a kusy – několika balíčky, které jsou odesílány společně jako jedna zásilka.

Jakým způsobem lze vymezit hranici balíku, zatím nebylo jednoznačně stanoveno. Maximální váha balíku se obvykle předpokládá 50 kilogramů. Vše, co váží více než toto, by mělo být přepravováno specializovaným přepravcem obecného nákladu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th