Obecný systém preference (GSP)

Co je Obecný systém preferencí?

Na konferenci, která se konala před více než 50 lety v rámci Organizace spojených národů (OSN) pro obchod a rozvoj, byly rozvinutým zemím požádány o podporu začlenění rozvojových zemí do světové ekonomiky. Od té doby byl zaveden Systém obecných preferencí.

Obecně platí, že GSP znamená zrušení dovozních cel na produkty dovezené do Evropské unie (EU) a dalších rozvinutých zemí z nejméně rozvinutých národů. Tento systém byl zaveden ke zmírnění chudoby ve vybraných zemích (příjemci) a k vytváření pracovních míst. Zásadně bude tato schéma podporovat pracovní síly a lidská práva na základě mezinárodních hodnot.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th