Objednávka položky

Co je položka objednávky?

Položka objednávky specifikuje množství výrobku nebo číslo výrobku v kontextu prodejní objednávky. V tomto kontextu je důležité vědět, že termín položka objednávky se vztahuje pouze na jednu z položek v objednávce. Položky objednávky mohou také obsahovat texty, které jsou zobrazeny personálu pro výběr zboží. Ale mohou být také určeny oddělení montáže – zejména pokud je nutné provést dodatečné služby na položce objednávky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th