Objednávka přepravy

Co je to přepravní objednávka?

Transportní objednávka je dokument, který označuje dokončení dohody mezi objednávající stranou a přepravcem. V podstatě je transportní objednávka instrukce k přesunu zboží nebo materiálů z jednotky zdrojového skladu na jinou jednotku v určeném čase.

Když přepravní společnosti přijmou trasy, objednávky na přepravu jsou odeslány od klientů přepravním společnostem. Především objednávka specifikuje veškeré důležité informace, jako je odesílatel, příjemce, časové okno, hmotnost, přepravní prostředek, nákladový metr a transportní cena.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th