Objednávková sekvence

Co znamená pořadí objednávek?

Pořadí objednávek je zásadní pro zajištění správné výroby. Obvykle je v dodávkové položce obsažen indikátor pořadí, který určuje pořadí objednávek, ve kterém jsou předány oddělenímu kompletace, aby vždy dorazily na příslušný stroj ve správném pořadí.

Na základě konceptu pořadí objednávek je proto pořadí objednávek zvláště důležité, protože definuje přesnou výrobní posloupnost, ve které jsou výrobky vyrobeny v konečné sestavě. Pořadí a obsah objednávky se potom nemění – fakt, který, při snížení flexibility, také umožňuje optimalizaci logistických a výrobních procesů napříč celou hodnotovou sítí.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th