Obrácená logistika

Co znamená termín obrácená logistika?

Reverse Logistics je metoda používaná k obnovení a opětovnému použití vyřazených předmětů a použitého obalu zákazníkem. Jinými slovy, koncept reverse logistics se vztahuje k tomu, že opětovně použitelný obal a/nebo poškozené výrobky mohou být recyklovány a znovu použity původním výrobcem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th