Ochrana životního prostředí

Co je ochrana životního prostředí?

Ochrana životního prostředí se vztahuje na celkovost všech opatření, která slouží k ochraně přírody a lidského zdraví. Její cílem je předcházet, potlačovat a opravovat škody způsobené emisemi a změnami klimatu.

Ochrana životního prostředí se stává stále důležitější, přičemž původ jejích výzev spočívá v rychle rostoucí světové populaci. S rostoucím blahobytem a rostoucí světovou populací se zvyšuje celosvětová spotřeba. Důsledkem je, že produkce zboží jako jsou auta, počítače, mobilní telefony apod. se děje na úkor životního prostředí.

Obrovské množství skleníkových plynů se hromadí v atmosféře Země, kde vytvářejí druh bariéry. Z tohoto důvodu je ochrana životního prostředí zakotvena v německé ústavě jako státní cíl.

 

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th