Odesílatel

Co je consignor?

Odesílatel je osoba nebo firma, která je zodpovědná za iniciování a organizaci zásilky. Odesílatel může být prodávající nebo vývozce (který posílá zboží z jedné země do druhé).

V závislosti na prodávajícím se liší proces zásilky a počet stran zapojených do přepravy zboží. Po objednání zboží je informace kupujícího poslána odesílateli. Po přijetí objednávky si odesílatel vybere přepravce, který pak využije svá prostředky pro přepravu zboží z místa původu k příjemci nebo do místa určení.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th