Odette-Label

Co je Odette-Label?

The Odette-etiketa je standardizovaná etiketa pro dodávky zboží do automobilových továren, kterou poskytuje Odette International Ltd. pro jasnou identifikaci společností a zařízení. V zásadě by měla být Odette-etiketa přilepena na každý kontejner, každou nakládací jednotku a každý balík. Standardizovaná značka zboží obsahuje všechna relevantní data jak ve formě čárového kódu, tak ve formě textu. Odette-ID je vydáváno prostřednictvím internetového portálu, kde se všichni uchazeči musí zaregistrovat online.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th