Odpadní palety ošetřené fumigací.

Co jsou fumigované palety?

Ossifikované palety jsou ty palety, které byly dezinfikovány a podstoupily proces kontroly škůdců. Aby se zajistilo, že škůdci se nepřenesou z jedné země do druhé při přepravě zboží, některé země vyžadují kouření na dovožené zboží.
K tomu jsou dřevěné palety kouřeny k dezinfekci.

Kouření palet je prováděno dvěma způsoby, a to metylbromidem a tepelným ošetřením.

  • Ošetření metylbromidem: je proces, při kterém jsou palety uspořádány ve zapečetěné komoře a následně ošetřeny dezinfekčním prostředkem, který zabíjí bakterie z dřeva.
  • Tepelné ošetření: je proces, při kterém jsou palety umístěny v komoře s vysokou teplotou po dobu nejméně 30 minut až do určité teploty, aby byly z dřeva odstraněny bakterie.

Po dokončení kteréhokoli z procesů kouření palet je vydáno osvědčení o kouření. Osvědčení je předáno celním úřadům pro uvolnění dovozního zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th