Omluva

Co je to omluva?

Odpovídá značce je dopravní dokument, který je potřebný při přepravě zboží do nebo přes země Střední a Západní Afriky. Odpovídá musí být podán před příjezdem zásilek do přístavu.

Odpovídá obsahuje údaje o vývozci nebo dovozci, hodnotě zásilky, způsobu a typu přepravy, nákladech na přepravu a jménu lodě.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th