Optimalizace skladových zásob

Co je optimalizace inventáře?

Optimalizace zásob je praktikou vyvážení úrovně zásob v úložné jednotce tak, aby bylo dosaženo cílové služby, aniž by se vázala velká část kapitálu v zásobách. Pro úspěšné dosažení tohoto vyvážení společnosti zohledňují volatilitu jak nabídky, tak poptávky.

Celkově pomáhá optimalizace zásob udržet:

  • minimální náklady na průměrné zásoby na skladě
  • nejvyšší požadovanou míru plnění pro optimalizované položky
  • předvídatelnou kontrolu nad výkonností zásob

V praxi snižuje úroveň zásob tak, aby byl dostatek místa pro flexibilní prodejní aktivity. Obecně optimalizace zásob předchází ztrátám prodeje a zvyšuje schopnost dodání – a to vše při optimálním využití kapitálu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th