Optimální čas objednávky

Co je optimální doba objednání?

Optimální čas objednávky je čas, kdy musí být objednávka nejpozději provedena, pokud nemá docházet k žádnému zpoždění ve výrobě nebo dodávce zboží. Objednávka je tedy provedena tak, aby se stala přesně ve chvíli, kdy je potřebná. Základním faktorem optimálního času objednávky je závislost na tom, zda se používá postup objednávání založený na množství nebo na termínu. Při postupu založeném na množství je nákupní objednávka vždy spuštěna ihned, jakmile je dosaženo určitého dolního limitu, tzv. úrovně objednávky. Na druhou stranu při postupu založeném na termínu se objednávka provádí v pevně stanovených časech, proto by tento postup měl být používán pouze pro zboží s relativně rovnoměrnou spotřebou. Pro stanovení optimálního času objednávky je nejprve nezbytné znát optimální objem objednávky. Kromě toho by měly být přesně známy dobírková doba a prodejní rychlost.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th