Optimální objednávkové množství

Co je optimální objednávkové množství?

Při řízení materiálů a logistice nákupu je optimální objednávkové množství množství, které minimalizuje náklady na nákupy a skladování. Za tím účelem musí podnikatelé vybrat nejekonomičtější počet položek v procesu objednávání. Ani mnoho objednávek malých množství, ani málo objednávek velkých množství nejsou nutně vhodné: v prvním případě by byly vysoké náklady na objednávání, ve druhém případě by byly vysoké náklady na skladování. Optimalizované objednávkové množství se spíše vyznačuje tím, že se mění v závislosti na distribuci a výrobním procesu.

Pro výpočet optimálního objednávkového množství musí podnikatel znát jak náklady na skladování, tak náklady na objednávání. Jejich sečtením získáme celkové náklady, z nichž minimum dává optimální objednávkové množství.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th