Optimální sklad

Co je optimální sklad?

Termín optimální zásoba popisuje úroveň zásob, která je nejekonomičtější pro společnost, tj. vede k minimálním nákladům. Lze jej odvodit z optimální objednávkového množství. Cílem je být schopen spolehlivě pokrýt pravidelnou poptávku za účelem dosažení maximální ziskovosti. Zároveň by měly být náklady na skladování co nejmenší. Při výpočtu optimální úrovně zásoby je třeba zohlednit několik faktorů, včetně typu produktu, obratu zásob a poptávky zákazníka. Ale také minimální úroveň zásoby, bezpečnostní úroveň zásoby a maximální úroveň zásoby hrají rozhodující roli.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th