Osobní automobil

Co je to osobní automobil?

Osobní automobil je vícestopé vozidlo s minimálně dvěma nápravami, vlastním řidičem a obvykle s čtyřmi koly. Je primárně určen pro přepravu cestujících. Většina osobních automobilů jsou silniční vozidla používaná v veřejné silniční dopravě.

Autobusy a nákladní automobily nejsou považovány za osobní automobily, jsou považovány za komerční vozidla. Spolu s řidičovým sedadlem může osobní automobil mít maximálně 9 sedadel, pokud to konstrukce a vybavení umožňují. Počet přepravovaných osob závisí na počtu namontovaných bezpečnostních pásů.

Osobní automobil spolu s naloženými předměty nesmí vážit více než 3,5 tuny. Pro řízení osobního automobilu v provozu na veřejných silnicích je potřeba řidičský průkaz a evidenční značka vozidla.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th