Osvědčení o shodě

Co je to osvědčení o shodě?

Certifikát o shodě je dokument, který potvrzuje, že dodané zboží nebo služby splňují požadované normy. Tento dokument je způsobem, jak zajistit ochranu spotřebitelů v dovozních zemích před škodlivými nebo podstandardními výrobky.

Doručené zboží, které nesplňuje normy stanovené dovozní zemí, nemusí být povoleno. V některých případech je přepravované zboží zabaveno.

Tento dokument se také nazývá Certifikát shody a Certifikát o shodě.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th