Outsourcing

Co je outsourcing?

Outsourcing je přesun podnikatelských úkolů a struktur na externí poskytovatele služeb. V zásadě se termín používá k popisu dohody mezi dvěma společnostmi, kdy jedna společnost najme druhou, aby vykonávala konkrétní úkoly jménem najímatele. Odkazuje také na outsourcing pracovních míst do dceřiných společností s nižšími náklady.

Především společnosti využívají outsourcing k úspoře nákladů, zvýšení efektivity a zlepšení kvality zboží nebo služeb. Outsourcing může také zlepšit strategické postavení společnosti na trhu.

Dnes je outsourcing používán téměř ve všech oblastech podnikání. Nejčastěji se využívá v marketingu, účetnictví, zákaznické podpoře a informačních technologiích. Obecně lze outsourcovat všechny časově náročné úkoly.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th