Ověřený hospodářský subjekt (AEO)

Co je certifikace AEO?

Útok na USA dne 11. září 2011 vedl ke zpřísnění bezpečnostních opatření pro dovoz zboží po celém světě. Z tohoto důvodu byla zavedena koncepce AEO organizací World Customs Organisation (WCO), která má být přijata různými zeměmi v souvislosti s jejich národními celními bezpečnostními opatřeními.

AEO je koncept, který podporuje partnerství mezi celními orgány a podnikateli. AEO se primárně zabývá mezinárodním pohybem zboží, které bylo schváleno národními celními orgány jako splňující normy stanovené WCO týkající se bezpečnosti dodavatelského řetězce.

Společnosti, které podnikají mezinárodně, musí žádat o certifikát AEO, pokud chtějí využívat výhod, které tento certifikát nabízí. Obecně platí, že držitelé certifikátu AEO mají snazší přístup ke zjednodušením celních postupů, jsou uznáváni jako bezpeční a spolehliví obchodní partneři, rozvíjejí lepší vztahy s celními úřady a dalšími vládními orgány, snižují riziko ztráty zboží a snižují náklady na inspekce.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th