Označeno jako obsahující (STC)

Co se tvrdí, že obsahuje?

Said to Contain (STC) je prohlášení, které učinila přepravní společnost na konosamentu (BOL), podrobně popisující druh zásilky naložené na plavidlo ve zapečetěném kontejneru. Navíc dokument STC slouží jako varování pro přepravce, že nemá žádné znalosti o tom, co je naloženo v kontejneru před přepravou.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th