Oznámení o připravenosti (NOR)

Co je oznámení o připravenosti v dopravě?

Oznámení o připravenosti je dokument vydávaný kapitánem lodě, který ukazuje připravenost k naložení nebo vyložení zboží do/ze své lodě. Když je vydáno OZN, znamená to osobě nebo společnosti potřebující lodí, že je tato okamžitě k dispozici pro naložení nebo vyložení jejich zboží.

OZN je důležitý dokument, protože podporuje dodržování časového limitu pro naložení a vyložení zboží najímatelů. Většina stran u cestovní smlouvy stanovuje podmíněný čas k vydání nebo platnému doložení OZN.

V případě, kdy OZN není vydáno nebo je neplatné, najímatel bude považovat loď za nedostatečně dostupnou na základě dohody. Z tohoto důvodu nenese najímatel odpovědnost za demuráž.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th