Pátá strana logistika (5PL)

Co je pátá strana logistiky?

Pátá stranická logistika, známá také jako 5PL, je systém, kde organizace (klient) outsourcinguje všechny své dodavatelské řetězce poskytovateli logistických služeb. Společnost 5PL se zabývá plánováním, organizováním a prováděním logistických řešení klienta.

V rámci různých procesů dodavatelského řetězce 5PL využívá služeb třetí stranické logistiky (3PL) a čtvrté stranické logistiky (4PL) současně a spravuje veškeré sítě ve dodavatelském řetězci. Navíc 5PL společnosti stanovují ceny a v některých případech znovu vyjednávají již stanovenou cenu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th