Pevný datum

Co je pevné datum?

Pevný termín je dohodnutý čas, kdy bude přepravní rozkaz k dispozici pro nakládku nebo vykládku kamionu. Dodržení tohoto data je pak součástí smluvní povinnosti splnit. Pevné termíny se častěji dohodují pro vykládku, méně často pro nakládku. Ve většině případů dohodnutý pevný termín říká něco o posledním čase, kdy musí být zboží na místě u zákazníka. Pokud kamion dorazí dříve, považuje se toto datum za splněné. Existují však také pevné termíny, kdy není povoleno dorazit s předstihem se zbožím. Z různých důvodů je jeřáb pro vykládku objednán na určitou dobu nebo je cesta uzavřena, aby mohl kamion projet. Pevné termíny jsou také přidělovány k zajištění přísného správy časových úseků. To má zabránit čekacím dobám na nakládce.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th