Pick-by-Light

Co znamená Pick-by-Light?

Pick-by-Light je „bezpapírová metoda“ pro třídění a sestavování produktů. Vybírání se provádí přenosem objednávek a množství pomocí zobrazovacího oddílu, který je připojen přímo k oddílu pro vybírání.

Na oddílu, kde se nachází objednávka, se rozsvítí světlo, které signalizuje umístění objednávky, číslo a množství. Poté, co je objednávka vybírána, operátor vypne světlo jako indikaci vybraných objednávek.

Výhodou této metody vybírání je, že personál nepotřebuje žádné další vybavení. Navíc je systém nezávislý na jazykových bariérách, což umožňuje rychlé zaškolování nových zaměstnanců. Optický displej zajišťuje rychlé lokalizování míst a chybovost je příslušně nízká.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th