Pick-by-Vision

Co znamená Pick-by-Vision?

Pick-by-Vision je bezpapírový proces výběru, ve kterém je práce výběrčího ve skladové logistice podporována vizuálními informacemi v jeho zorném poli pomocí technologie rozšířené reality.

S touto vysoce inovativní technologií v rámci logistiky jsou informace zobrazovány přímo výběrčímu v jeho zorném poli pomocí datových brýlí s využitím technologie WLAN. Všechny potřebné informace pro jeho práci (např. umístění skladovacího místa, množství zboží) jsou poskytovány prostřednictvím těchto datových brýlí.

Dosud existují jen první prototypy pro výzkumné účely. Nicméně lze předpokládat, že vývoj této technologie bude rychle postupovat díky jejímu velkému potenciálu, takže pick-by-vision může být v budoucnosti používáno.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th