Picklist

Co je to Picklist?

Picklist je dalším termínem pro výběrový seznam. Je to dokument, který obsahuje seznam položek k výběru, sestavených k naplnění objednávky zákazníka. Picklist ukazuje umístění skladování, množství nebo zákaznické poznámky k objednaným produktům.

Obecně se výběr provádí na základě výběrového seznamu. Pokud je výběrový seznam zpracován pomocí mobilních datových terminálů, jedná se o bezpapírový výběr. Výhody tohoto výběru podporovaného daty spočívají v rychlém, snadném a jasném zobrazení veškerých relevantních informací o objednávce pro personál skladu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th