Plánování dopravy

Co je Dopravní plánování?

Transportní plánování je proces definování budoucích potřeb, jako jsou procesy při provozu, poskytování a řízení služeb pro způsoby dopravy s cílem vytvořit ekonomický a ekologicky šetrný pohyb lidí a zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th