Plánování skladu

Co je skladové plánování?

Plánování skladu je podkomplexem plánování továrny, který zahrnuje plánování materiálových toků, plánování přepravy a manipulačního zařízení a plánování infrastruktury skladu.

Cílem plánování skladu je minimalizovat vysoké náklady na skladování, které vznikají například v důsledku nízké využitelnosti kapacity, zastaralé technologie skladu nebo složité organizace. Dalším cílem může být zvýšení míry automatizace. Efektivní plánování skladu vyžaduje holistické řešení, protože čistá investice do nové skladovací nebo dopravní technologie je zbytečná, pokud není dobře promyšlena. V nejhorším případě může dojít dokonce ke zvýšení skladovacích a transportních časů. Z tohoto důvodu musí být cíle plánování skladu pečlivě zkoumány a omezení musí být vypracována.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th