Plánování výletu

Co je to Tour Planning?

Plánování tras je proces plánování, při kterém jsou dopravní zakázky seskupeny do jednotlivých tras a řazeny do určitého pořadí. Trasu obvykle vykonává jedna osoba nebo jedno vozidlo.
Plánování tras je důležité v oblastech, kde je mnoho tras a zakázek. Příkladem jsou oblasti dodávek do obchodů, sběru pošty, odpadů a přepravy cestujících.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th