Plošinový

Co je Flatbed?

Plošina, také známá jako sáňová nástavba nebo plošinová nástavba, je výměnná nadstavba pro nákladní automobily – výměnná nástavba, kterou lze připojit k nákladnímu automobilu. Plošiny se používají především v intermodální silniční a železniční dopravě, protože je lze přenášet z silnice na železnici zvláště bezpečně, rychle a efektivně. Jejich konstrukce je podobná jako u kontejneru, ale na rozdíl od něj jsou kalibrovány na rozměry euro palet. Vzhledem k tomu jsou plošiny velmi všestranné.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th