Podniková integrace aplikací (EAI)

Co znamená EAI?

EAI (Enterprise Application Integration) je IT infrastruktura ve formě middleware, která je vhodná pro propojení IT systémů. Základně EAI působí jako centrum dat, které je přímo propojeno s jednotlivými systémy.

Jeho hlavní výhody spočívají v jeho vysoké flexibilitě a snadné rozšiřitelnosti, což zase umožňuje integrované a bezeproblémové zpracování procesů. EAI může zajistit plynulé podnikové procesy přebíráním komunikace mezi jednotlivými softwarovými řešeními.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th