Pomalé položky

Co jsou to pomalu se pohybující položky?

Pomalu se pohybující položky jsou zboží nebo produkty s nízkou rychlostí otáček a jsou skladovány v skladu po mnohem delší dobu. Kvůli pomalému prodeji zboží jsou tyto pomalu se pohybující položky skladovány a zabírají místo delší dobu.

Obecně se mezi pomalu se pohybující položky řadí zboží, které je skladováno déle než tři měsíce a trvá, než se prodá. Na rozdíl od pomalu se pohybujících položek mají rychle se pohybující položky vysokou rychlost otáček zboží a prodávají se velmi rychle.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th