Poslední vstup / jako první výstup (LIFO)

Co je metoda Last In / First Out?

Poslední příchozí / první odcházející (LIFO) je metoda účetnictví používaná při správě zásob společnosti. LIFO předpokládá, že první prodávány jsou produkty, které byly naposledy zakoupeny nebo vyrobeny. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví zakazují použití metody LIFO. Nicméně, LIFO není zakázáno v rámci US GAAP, což činí Spojené státy jedinou zemí používající metodu LIFO jako účetní princip.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th