Posouzení úvěrové schopnosti

Co je to hodnocení úvěru?

Posuzování úvěrové schopnosti, známé také jako úvěrová kontrola, se používá k posouzení platební schopnosti firem a jednotlivců. Obvykle jsou zákazníci podrobeni kontrole při žádosti o úvěr nebo při platbách za nákupy na splátky.

Posouzení je v podstatě hodnocení provedené na základě schopnosti dlužníka nebo smluvní strany splatit před uzavřením transakce. Protože jak věřitelé, tak společnosti chtějí chránit sami sebe proti možnému nedodržení plateb před uzavřením obchodní smlouvy, provádí se kontroly.

K tomuto účelu úvěrové agentury vypočítávají pravděpodobnostní hodnoty (úvěrové skóre), které mohou sloužit k vyjádření pravděpodobnosti nedodržení plateb. Čím více údajů má úvěrová agentura o spotřebiteli, tím přesnější a spolehlivější může být ve svých prohlášeních ohledně rizika nedodržení plateb tohoto spotřebitele.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th