Potvrzení objednávky

Co je Potvrzovací příkaz?

Potvrzovací objednávka je dokument, který potvrzuje přijetí a akceptaci objednávky. V dopravním průmyslu potvrzují tento doklad, že byla provedena dopravní objednávka. V jiných odvětvích, zejména maloobchodu, potvrzují tento doklad umístění online objednávky spotřebního zboží.

Potvrzovací objednávka slouží jako oficiální písemný dokument, který potvrzuje a zavazuje smlouvu mezi dopravcem a odesílatelem. Bez potvrzovací objednávky by bylo obtížné dokázat nebo potvrdit dodání zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th