Poznámka s radou

Co znamená termín "Advice Note"?

Úvodní lístek je dokument, který potvrzuje příjem a odeslání objednávky zákazníka. Dokument je zasílán dodavatelem zákazníkovi, aby ho informoval o odeslání objednaného zboží. Cílem tohoto dokumentu je udržet zákazníka informovaného o stavu jeho objednávky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th