Právě včasová výroba

Co je Just in Time výroba?

Just in Time Production (JIT) je strategie ve výrobě a získávání materiálů společností. Jedná se o metodu, kterou využívají výrobní podniky k snížení doby výroby a reakční doby dodavatelů na požadavky zákazníků.

Základní myšlenkou Just in Time Production je navrhnout tok materiálu tak, aby byl synchronizován s výrobním procesem. Tím lze dosáhnout celkového zvýšení efektivity procesu a snížení nákladů.

Díky této metodologii jsou výrobní materiály dodány pouze v případě, že zákazník objednal konkrétní výrobek. Díky nízkému skladovému stavu jsou společnosti schopny rychleji reagovat na změny na trhu než konkurenti s velkým skladovým množstvím.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th