Předpisy silničního provozu

Co je Silniční zákoník?

Silniční dopravní předpisy, známé v Německu jako Kraftverkehrsordnung (KVO), dříve upravovaly odpovědnost dopravních společností v domácí dálkové nákladní dopravě v Německu. KVO byla zrušena Zákonem o reformě dopravního práva ze dne 1. července 1998.

Před 1. červencem 1998 KVO upravovala odpovědnost dopravních společností v dálkové nákladní dopravě. S novelou zákona o reformě dopravního práva bylo zrušeno rozlišování mezi místní a dálkovou dopravou, čímž se stala i KVO zbytečnou.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th