Přístav vykládky (POU)

Co je Přístav vykládky?

Přístav vykládky je místo, kde námořní loď vykládá část nebo všechny své zásilky. Zásilky jsou poté přepraveny k různým příjemcům.

POU je také označován jako Přístav vykládky (POD).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th