Překlad: Full Liner Terms (FLT)

Co jsou Full Liner Terms?

Plné lodní podmínky jsou podmínky pro přepravu zboží po moři. Podmínky stanovují, co je zahrnuto a co je vyloučeno v nákladovém sazbě podle celního úřadu každého přístavu. Sazba přepravy zahrnuje nakládku, vykládku a poplatek za manipulaci s nákladem (v závislosti na přístavu).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th