Právě včas (JIT)

Co je Just in Time v logistice?

Just in Time (JIT) je metoda řízení inventáře používaná k redukci času v rámci výrobní jednotky. Kromě toho, JIT pomáhá zvyšovat účinnost a snižovat odpad tím, že objednává materiály pouze tehdy, když jsou potřeba.

JIT nakonec snižuje náklady na skladování a zajišťuje, že očekávání zákazníků budou splněna včas. Společnosti, které používají metodu JIT, se spoléhají na přesnou předpověď poptávky, aby adekvátně zpracovaly objednávku zákazníka.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th