Přeposílání

Co znamená přeexpedice?

Transhipment je proces, při kterém je náklad nebo kontejner přesunut z jednoho dopravního prostředku na druhý během přepravy k jeho konečnému cíli. Příkladem je přesun nákladu z lodě na nákladní auto nebo vlak.

Transhipment může probíhat na několika místech v dopravním řetězci, což znamená další náklady pro společnost odesílající zboží. Transhipment také může probíhat uvnitř společnosti. Příkladem je nakládání zboží z montážní linky na vysokozdvižný vozík.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th