Přenašeč

Co je přepravce v logistice?

Přepravce je společnost nebo osoba oprávněná zákonně přepravovat zboží po souši, vodě a vzduchu. Obvykle přepravce spolupracuje se zásilatelmi na přepravě zboží z jednoho místa na druhé.

Existují dva hlavní typy přepravců nebo metody, pomocí kterých se zboží dodává:

  • Běžný přepravce: označuje dopravce, který nabízí své služby kterékoli osobě nebo společnosti, protože je do toho oprávněna licence udělená regulačním orgánem. Běžný přepravce může spolupracovat s více zásilateli během jednoho dne, protože není vázán žádnou smlouvou.
  • Smluvní přepravce: označuje společnost nebo osobu, která poskytuje dopravní služby určitému přepravci na dlouhodobé bázi. To znamená, že smluvní přepravce dosáhne společné dohody se zásilatelem a souhlasí s prací za určitých podmínek po celou dobu trvání smlouvy.

 

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th